20.7.13

Lena Mattsson : I Betraktarens Öga...
http://lenamattsson.blogspot.se/p/i-betraktarens-oga-ar-en-skulptural.html


Lena Mattsson : 

I Betraktarens Öga


”I want to hold Your hand” på Borås Konstmuseum, 2013.
Curator Ola Åstrand

”I BETRAKTARENS ÖGA ” är en skulptural videotriptyk där
jag undersöker rockmyten.

Alla tre videoarbeten är synkroniserade till en 

rocksurrealistisk videotriptyk som omsluter
betraktaren och synliggör och belyser myten om
mannen, människan Bo Cavefors, författare,
regissör och sist men inte minst legendarisk
bokförläggare av litterära verk av t.ex....

+ + ++ + +


+ + +
http://nyasvartafanor-sistaupplagan.blogspot.se/2013/12/lena-mattsson-in-eye-of-beholder.html