29.11.10

Bo I. Cavefors / Per Svensson : Transmutation

'
'Bo I. Cavefors / Per Svensson

Transmutation

- en transcendental elektronisk dialog

 

Teckningar av Per Svensson

Förord av Thomas Millroth

 
Firework Edition

ISBN 91 87066 35 1

 

Ur Thomas Millroths förord:

...

Jag har alltid intresserat mig för de mänskliga, existentiella och konstnärliga förehavanden som vill återta tolkningsföreträdet. För Bo Cavefors förlag var jag i slutet av 70-talet sysselsatt med en bok om konsten i DDR, officiell lika väl som dold. Snart fastnade jag för den överlevnadsstrategi som innebar mindre fixering vid motiv och stil, men mer vid ett framhärdande i att skriva sin egen dagordning och bestå sin egen tolkning. Per skriver att varje stat föder en anti-stat. Sant. Men det kanske inte ens är ”anti”. Jag framkastade en gång för några oppositionella konstnärer att de var en alternativ scen.

Nej, svarade de upprörda, vi är scenen!

Samtidigt totalt utlämnade i maktlösheten.

Och just därför.

Det var ett tillfälle, då jag insåg den unika upplevelsen av att vara totalt hjälplös. Att se sig själv hjälplös. Som en nerslagen boxare. Det är inte många som gjort det.

Avundsvärt, tänkte jag.

Det spränger väggarna till vad som går att uthärda.

...