5.1.06

VALPEN MÖTER OTHELLO


Bo I. Cavefors


VALPEN MÖTER OTHELLO


Svarta Fanor - Fjärde boken
Johan Hammarströms Bokförlag 2005

Hft., 180x130 mm., 305 s., ill.

Ur Innehållet:
Hermann Burger. Conrad Ferdinand Meyer
Peter Handke
Mann: Thomas, Golo, Klaus
Novalis. Trakl. Carlbring
Uwe Johnson
Witold Gombrowicz
Nietzsche med Zarathustra från Taormina
Lasse Söderberg och passionen
Magris, Michelstaedter, bögeri……och Freud
Är bokutgivning en syssla för gentlemän?
Schwab och lidandet
Sex svenska herrar
Fröknarna von Pahlen och de Elaka Männen
Fotografi och etik
Clausewitz
Historien ur uppenbarelsens perspektiv
Subversivt
Paracelsus
Kristus Jesus
Strid för tron
Valpen möter Othello och konfronteras med fröken Jules
Valpen leker munk och möter åter kärleken
Marockanen i nattens jakt: Några reflektioner till Per Wizéns bild Nattlig jakt

Mårten Björk: Barnet som anark - en sociologisk studie av Barnsliga memoarer

…och mycket mer…

Under rubriken
Cavefors vs kulturdebatten
skriver Crister Enander
i Ystads Allehanda den 1 februari samt i
Sundsvalls Tidning den 21 februari 2006
Den svenska kulturdebatten hade varit avsevärt torftigare och blodfattigare förutan Bo Cavefors. Hans väg har alltid varit utanförskapets ensliga och kravfyllda stigar. Det har alltid stått strid kring hans person. Han behärskar konsten att väcka förargelse. Dessutom saknar han ängslighetens återhållsamhet. Han sitter heller inte fast i folkhemmets fyrkantiga bildningsmoduler och deras fördummande inskränkthet. Bo Cavefors blickar i stället ut mot ett annat Europa, ut mot de stora och starka bildningsriktningar som aldrig riktigt nått oss här i den kalla Nord. Det är från länder som Tyskland,Italien och Frankrike som Cavefors hämtar sin andliga näring.
De olika katolska traditionerna spelar självfallet både en stor och avgörande roll.
Svarta fanor -
vars fjärde välmatade volym precis utkommit - liknar alltmer en enmanstidskrift i
Karl Kraus brinnande anda. Bo Cavefors rasar mot en trög och fördummad samtid, mot inkrökthet och insulär självgodhet och mot en obildning som inte bara sprider sig såsom en epidemisk sjukdom utan därtill upphöjs till koketterande norm.
"Valpen möter Othello",
som den nya boken heter är full av bitska och vassa utfall. Många får kliva upp på schavotten. Per Wästberg, Lars Gyllensten, Birgitta Svanberg, Göran Greider, Per Svensson, Lasse Söderberg - eller vad sägs om följande avhyvling: "Gyllensten som stagnerat till en förgrämd, elak och obegåvad trendnisse i det svenska samhälle som försoffats och slumrar i halvvaket tillstånd i tron att ej vara skuld till egen olycka."
Tonen i den svenska kulturdebatten är idag olidligt verserad. Problemet är att det skenbart välartade och artiga dialogen döljer reella och stora motsättningar. De skiftande synsätten får inte längre brytas mot varandra; det intellektuella utbytet, själva samtalet, är inställt. Konsensus ska råda. En åsikt i taget - och rätten och packen Eder därefter! Därför är en så avvikande och kunnig röst som Bo Cavefors så viktig. Ändå finner jag störst nöje i hans litterära och kulturella utblickar, i hans mer lärda essäistik. I "Valpen möter Othello" finns till exempel en lysande miniessä om den fascinerande läkaren och alkemisten Theophrastus Paracelsus. Där läser också Cavefors Witold Gombrowicz på ett sätt som ingen annan förmått i svensk press. Elegant och insiktsfullt kläs den ständigt högmodige Thomas Mann av in på bara kroppen. Däremot har, förvånande nog, Bo Cavefors avsevärt större problem att förstå och rätt tolka den plågade Klaus Mann, Trollkarlen Manns homosexuelle son som dessutom var kommunist. Novalis och Nietzsche, Peter Handke och Agnes von Krusenstjerna, Caspar David Friedrich och
Carl von Clausewitz är andra storheter som behandlas.
"Valpen möter Othello"
är en ytterst rik och lockande bok, full av lärdom och demonstrerar en ovanligt välutvecklad förmåga att verkligen läsa innantill, och även finna sanningarna som döljer sig mellan raderna. Bo Cavefors lyckas med det svåra konststycket att väcka både nyfikenheten och bildningstörsten och inge en
stark lust till egna litterära utflykter.

Pris: 170:-


No comments: