18.3.07

©CAVE

+

+
Ur innehållet:
+
Nobuyoshi Araki
Naken konst
Max Ernst i väntan på Paradiset
Paul Klee på väg över Styx
Madonna - exhibitionisten
Jim Morrison
Oskuldens svärta (första versinen)
Oskuldens svärta (andra versionen)
Döden och människans omognad
Benn
Heidegger (med hustru)
Korvstoppad dogmatik
Grillparzer
von Baader
Psykoanalys och pornografi
Markisens skuggot
Bögarna som nazioffer
Evola
Jünger
Hayek / Donoso Cortés
Schmitt, Carl
Handke (Jukeboxen)
Ett långsamt motstånd mot Tiden
+
+
152 sidor
120 kronor
+
+
+
+

No comments: